Automata Öntözőrendszer építő és karbantartó

Automata öntözőrendszer építő és karbantartó tevékenység végzése során felszíni és földbe telepített kertészeti öntözőberendezés létesítése,terv szerinti funkcionális méretezése, kivitelezése, üzemeltetése, karbantartása (a növény vízszükségletének meghatározására szolgáló módszerek alkalmazása; az egyenletes vízkijuttatás feltételeinek meghatározása, az egyenletesség megítélése; az öntözőtelep terv alapján történő hidraulikai méretezése; a szükséges anyagok, technológiák kiválasztása; kezelési útmutatók ismerete és alkalmazása; az üzembiztonság fenntartása; az automata öntözés elektromos hálózati elemeinek alkalmazása; a kisfeszültségű elektromos hálózati hibák ismerete, keresése és elhárítása).


A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA

Lakókörnyezetünk felértékelődésével a zöld felületek fenntartására vízpótlást szolgáló berendezéssel szemben egyre szigorúbb követelményt támasztanak a megrendelők. Ez igaz a beépített anyagok és ezen anyagokat alkalmazó szakemberek vonatkozásában is. A környezetvédelmi szempontok és törvényi szabályozások komoly terheket rónak a piac szereplőire, ezért szükséges ennek a technológiának magas szintű szakmai képzés keretein belül történő elsajátítása, a korszerű alkalmazások gyakorlatának megismertetése. Az öntözőtelep építők és karbantartók számára a bemutatott szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek. A öntözőtelep építés és karbantartás élőmunka igénye is igen nagy, és az elkészült telep minősége nagyban függ a dolgozó felkészültségétől, az anyagok ismeretétől, a gyakorlottságától és
az odafigyelésétől. Ezen emberi tényezők miatt csak alapos szakirányú ismeretek birtokában garantálható a minőségi építés. A programkövetelmény a Szakmai Szervezetek Országos Szövetsége és a Magyar Öntözési Egyesület szakembereinek bevonásával készült, ami a képzés munkaerő-piaci relevanciáját garantálja.

A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és 2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítéseÉrdeklődöm a részletekről

Cart

Cart is empty.