Méhész


Méhész képzés munkaterülete:

A méhész méhcsaládokat kezel, kialakítja a telelő fészket, etetéssel biztosítja a telelő élelem mennyiségét. Elvégzi a méhek gyógykezelését. Megvédi a lépkészletét a kártevőktől, biztosítja a méhek nyugodt telelését. Lépeket selejtez, kiolvasztja a viasztartalmukat. Leülepíti és letisztítja a viaszt, tárolja és műlépre cseréli. Új kereteket készít, ezeket behuzalozza, majd beműlépezi. Felújítja a kaptárait, méhészeti eszközeit. Serkenti a méhcsaládjait, bővíti a fészket, kiegyenlíti a méheket, rajzást gátol. Befogja és betelepíti a rajokat. Felkészíti a méhcsaládokat az aktuális hordásra, méhanyát korlátoz, megnyitja a méztereket. Virágzó növénykultúrát keres, engedélyt kér a méhek telepítésére, előkészíti a terepet a kaptárak lepakolásához. Vándoroltatja méheit, ennek megtörténtét bejelenti, elérhetőségét és a veszélyt jelző táblákat a vándorhelyen kifüggeszti. Mézet, lépesmézet, viaszt termel. Méhteleníti a mézes kereteket, beszállítja, lefedelezi és kipörgeti a mézet, szűri, pihentetés után letisztítja, majd tárolja. Kezeli a mézes fedelezést. Virágport termel, összegyűjti, megszárítja, megtisztítja és tárolja. Méhpempőt, méhmérget termel, propoliszt gyűjt. Méhanyákat nevel, pároztat és anyásít. Méhcsaládokat szaporít. Feldolgozza a méhészeti termékeket.
Szakszerűen használja a méhészeti munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Önállóan dolgozik, de együttműködik más méhészekkel. Rendszeresen képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat.

Méhész képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség:Alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény:szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:nem szükséges
Méhész képzés időtartama:
Minimális óraszám:240 óra
Maximális óraszám:360 óra

Méhész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

Magyarországon a méhészetek jellemzően családi keretek között őstermelőként üzemelnek, csak kevés nagyobb vállalkozás jött létre, azok is főképpen a méhészeti termékek feldolgozásával foglalkoznak. A méhész szakmai képzésen résztvevők és sikeres vizsgázók döntő hányada a saját vállalkozásában kamatoztatja tudását. Magyarországon megközelítőleg húszezren méhészkednek. Évente átlagosan ezren kezdik el ezt a tevékenységet. Csak azok tudnak hosszútávon megmaradni a szakmában, akik hajlandók elsajátítani a szakmai ismereteket. Ennek egyik leghatékonyabb módja a szervezett méhészképzés.


érdeklődöm a részletekről