Gallyazó-Daraboló

Gallyazó-daraboló képzés munkaterülete:

A Gallyazó-daraboló olyan szakember, aki az állami és magánerdőben gallyazást, darabolást végez. Fakitermelő vállalkozások olyan alkalmazottja, aki vágásterületen és rakodón gallyaz, darabol, szükség esetén felkészít és készletez.

Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat felismeri, meg tudja különböztetni azokat.

Szükség esetén elvégzi a más szakképesítések feladatellátási köréhez kapcsolódóan azokat a gallyazási, darabolási munkákat, amelyek az egyéb szakképesítésekhez tartozó munkák elvégzésénél szükségszerűek lehetnek. (Pl. katasztrófavédelmi tevékenységekhez kapcsolódóan az utakra dőlt fák darabolása, eltávolítása az utakról.)

Gallyazó-daraboló képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség:Alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény:szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:nem szükséges
Gallyazó-daraboló képzés időtartama:
Minimális óraszám:140 óra
Maximális óraszám:260 óra

Gallyazó-daraboló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

A Gallyazó-daraboló szakképesítéssel rendelkező szakember az állami és a magánerdőgazdaságoknál motorfűrésszel történő munkavégzési tevékenységekben alkalmazható. A szakképesítés birtokában a szakember a vágásterületen és munkapadon, rakodókon gallyazást, darabolás, felkészítési és készletezési munkákat képes elvégezni. A fakitermelő vállalkozások kisegítő alkalmazottja, aki motorfűrész kezeléssel, motoros adapterek kezelésével képes a vállalkozásokban közreműködni, szükség esetén motorfűrészes munkát végezni.

A Gallyazó-daraboló szakképesítés egyéb szakképesítések kiegészítőjeként kerül alkalmazásra. Számos olyan tevékenység létezik, ahol nem erdőben kell a motorfűrészt, esetleg a különböző motoros adaptereket használni. Mivel a motorfűrészek és a motoros adapterek használata rendkívül balesetveszélyes, az egyéb szakképesítésekben történő alkalmazása indokolt. Például katasztrófavédelemben az utakra dőlt fák darabolása, faipari üzemekben az üzembe került választékok szükség szerinti darabolása, áramszolgáltató esetében a vezetékek alatt lévő gallyak levágása, közútkezelők esetében az utakra nyúló ágak levágása, az utak mentén lévő füvek kaszálása adapteres fűrészekkel.


érdeklődöm a részletekről