Cukrászsegéd

Cukrászsegéd felügyelet mellett képes a cukrász munkáját segíteni. Előzetesen megmutatott és begyakorolt   munkaműveleti   feladatokat   végez,   a  cukrászeszközöket   ismeri,   alkalmazni   tudja. Munkáját egyszerű szerszámok vagy berendezések használatával végzi.Felügyelettel gépek kezelését végzi. Cukrászati anyagok, eszközök mozgatásában segédkezik.
Megismeri, megkülönbözteti az alapvető alapanyagokat, ismeri a tárolási követelményeiket. Irányítással előkészítő műveletekben segít, gyümölcsöt válogat, tisztít és darabol.
Receptek szerint, utasítás mellett mérési műveleteket végez.
Segít a tészta feldolgozási műveletekben, adagol, szúr, nyújt és tésztát formáz.
Sütési  műveleteket  végez,  ismeri  a  munkavégzéshez  szükséges  munkavédelmi,  balesetvédelmi előírásokat.
Képes    egyszerű    díszítő    műveleteket    elvégezni,    díszítő    elemeket    ráhelyezni,    kekszeket, teasüteményeket bevonó anyagba mártani, szóró anyagba forgatni.