Társasházkezelő

 
A Társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan. A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el.
Javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.
A társasházkezelő hasznosítási tervet dolgoz ki a társasház számára. Gazdasági elemzést készít. Igénybe veszi a jogi, gazdasági, műszaki szakembereket - társasházat érintő - ügyek intézéséhez. Megfelelő ismerettel rendelkezik a szakemberek kiválasztásához. Javaslatokat készít a társasház legfőbb döntéshozó szerve számára. Beszámolót, éves költségvetést készít, gazdasági elemzést végez a társasház harmadik személyek felé történő teljesítési lehetőségeiről. Megtakarítási javaslatot készít. Közgyűlést készít elő, a közgyűlés határozatait végrehajtja, közös költséget beszedi
A társasház műszaki állapotáról felmérést készít és javaslatot tesz a rövid, közép és hosszú távú felújításokra. Munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és vállalkozási szerződéseket köt. Pályázatokat készít. Előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását a közgyűlés döntése szerint.
Megszervezi a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását. Kapcsolatot tart a külső és belső partnerekkel, a társasház és a tulajdonosok törvényben előírt dokumentumait és adatait kezeli. Társasház vagyonát kezeli, a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerinti könyvelési feladatokat ellátja, A társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellát. A társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellát.


Érdeklődöm a részletekről