Erdőművelő


Erdőművelő képzés munkaterülete:

Az erdőművelő olyan szakember, aki részt vesz a csemetenevelési és maggazdálkodási munkákban. Megkülönbözteti a fő állományalkotó fafajok terméseit, magjait, ismeri a különféle fafajok magjának érési és gyűjtési idejét. Szaporítóanyagot gyűjt, csemetét nevel. Erdősítést, erdőtelepítést és erdőfelújítást végez, ápolja az erdősítéseket. Közreműködik az állománynevelési munkákban. Az erdőművelési munkákat az erdészetben alkalmazott kézi eszközökkel végzi. Részt vesz a biotikus és abiotikus károk felszámolásában. Tevékenységét a munkavédelmi, a környezetvédelmi és a természetvédelmi előírások betartásával végzi.


Erdőművelő képzés  FEOR szám: 6211
Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmény:szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat:nem szükséges